top of page

Privacybeleid van Swarms Park

 
 

Ingangsdatum: 11 september 2023

*Van toepassing op burgers en legale permanente inwoners van de Europese Economische Ruimte en Zwitserland.*

1. Inleiding

Swarms Park (hierna: “wij”, “ons”, “onze”) hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. In dit privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en delen wanneer u onze website https://www.swarmspark.net (hierna: “de website”) bezoekt en wanneer u onze diensten gebruikt.

2. Verzamelde persoonlijke gegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens die u rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer u onze website of diensten gebruikt. Deze gegevens kunnen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, uw naam, e-mailadres, telefoonnummer en andere informatie die u aan ons verstrekt.

3. Gebruik van persoonlijke gegevens

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

- U voorzien van de gevraagde diensten.
- Beheer en beheer van onze website.
- Met u communiceren, uw vragen beantwoorden en u informeren over onze diensten.
- Verbeter onze website en personaliseer uw online ervaring.
- Respecteer onze wettelijke verplichtingen.


4. Delen van persoonlijke gegevens

Wij delen uw persoonsgegevens alleen met derden in de volgende omstandigheden

- Met uw uitdrukkelijke toestemming.
- Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen.
- Wanneer dit nodig is om een contract met u uit te voeren.
- Met vertrouwde derde partijen om onze website en diensten te verbeteren.
- Om onze rechten, uw veiligheid en die van anderen te beschermen.


5. Uw rechten

U heeft het recht op toegang tot uw persoonsgegevens, om deze te corrigeren, om ze te wissen, om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan, om de beperking van de verwerking ervan te verzoeken, en het recht op overdraagbaarheid van uw gegevens. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens.

6. Gegevensbewaring

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor deze zijn verzameld, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

7. Gegevensbeveiliging

Wij implementeren passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang of ongeoorloofde openbaarmaking.

8. Contactpersoon

Als u vragen of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via:

Zwermenpark
[Adres]  
[E-mailadres]  
Website: https://www.swarmspark.net

Wij zijn hier om uw zorgen te beantwoorden en de bescherming van uw persoonlijke gegevens te garanderen.

bottom of page